Klubbhåndbok for Kristiansand stupeklubb

klubbhåndbok Kstk pr 07.mars 2016

Klubbhåndboken inneholder regler, lover, årsplan mm for Kristiansand stupeklubb.

Håndboken er både et arbeidsverktøy og en veileder for utøvere, foresatte, trenere og ledere i klubben.

Klubbhåndboken er utarbeidet og vedtatt av styret i perioden januar til mars 2016, og ble lagt fram for årsmøtet 2016