Klubbhåndbok for Kristiansand stupeklubb

Klubbhåndbok Kristiansand stupeklubb

Klubbhåndboken inneholder regler, lover, årsplan mm for Kristiansand stupeklubb.

Håndboken er både et arbeidsverktøy og en veileder for utøvere, foresatte, trenere og ledere i klubben.