Dugnad og frivillig arbeid

 

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad, men i Kristansand Stupeklubb oppfordrer vi medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad.

For dem som har barn i grupper som trener mer enn en gang i uken, forventer klubben deltakelse der hvor det trengs, selv om vi er pålagt å opplyse om at det likevel er frivillig.

 

Klubben drives i dag av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at klubben har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i klubben,  blant annet rydding og rigging i forbindelse med egne arrangementer,  kjøring til og fra konkurranser, servering og matlaging i forbindelse med storsamlingen, loddsalg, i det hele tatt . Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!