Regler for utøvere/trenere og ledere på reise i regi av klubben

Hei, det har blitt etterlyst klare regler for utøvere/foresatte/trenere på tur i klubbens regi. Her kommer de. Vi ber om at samtlige utøvere og foreldre setter seg inn i reglene, og bekrefter at de har skjønt dem.
Utøver:
Utøver er selv ansvarlig for å yte sitt beste under trening og stevne.
Utøver må legge til rette for at kroppen skal restitueres optimalt under oppholdet.
Det betyr å gå til sengs for å legge seg til å sove det tidspunkt trener har satt. Er det noen som ikke overholder dette, skal det gis beskjed til trener/leder umiddelbart. Alle utøvere som sover på samme rom har plikt til å ta hensyn til hverandre, man skal ikke ødelegge for andre.
Utøver er ansvarlig for egen ernæring. Godteri og brus er ikke tillatt på turer i regi av klubben, trener er den eneste som kan gi lov til å spise godteri eller drikke brus etter konkurranser. Er du i tvil, spør trener.
De eldste utøverne skal være forbilde for de yngste. Det betyr også et ansvar for å se at ingen blir utestengt eller mobbet, og dersom så skjer, rapporterer til trener umiddelbart.
Alkohol er aldri tillatt, heller ikke å oppholde seg sammen med utøvere fra andre klubber som har drukket/drikker alkohol.
Utøver plikter å holde tidskjema og avtaler gitt av trener/ledere.
Utøver skal følge reglene gitt av Idrettsforbundet.
Utøver er pliktig til å sjekke stupliste i forkant av stevne.
For utøvere fra Kristiansand stupeklubb som deltar på landslaget, gjelder de samme reglene. Og er man i tvil, spør trener.
For utøvere som ikke følger regelverket, vil det medføre konsekvenser. Utelukkelse fra konkurranser/turer i en periode kan være en mulig konsekvens.
Trener:
Trener er ansvarlig for at utøver får trent og konkurrert optimalt.
Trener bør ta en gjennomgang av regelverket for utøvere i forkant av reiser for å forsikre seg om at alle er kjent med klubbens regler.
Trener må så langt det lar seg gjøre bistå utøveren under konkurransen.
Trener skal hjelpe utøver med og sette seg inn i konkurransemodus.
Har det oppstått episoder under reiser, skal trener så snart det er mulig ta dette opp direkte med utøver, og om nødvendig bringe saken inn for styret.
Foresatte/Ledere:
Foresatte/leder er på tur for å bistå treneren med utenomliggende oppgaver for eksempel: Transport, mat, bestillinger, sykdom, og andre forefallende oppgaver.
En foresatt/leder skal sjekke at utøverne er i seng og går til ro på det tidspunkt trener har fastsatt. Bør sjekkes flere ganger i løpet av kvelden. Er det barn som er urolige, bør en umiddelbar konsekvens være å ta vedkommende ut av rommet, og inn sammen med en av de voksne.
En foresatt/leder skal sjekke at utøverne står opp i tide til frokost i god tid før avtalt treningstid/konkurransetid. De eldste utøverne bør ta ansvar for dette selv, men det gjør ingenting med en ekstra sjekk.
Foresatte/ledere plikter å sette seg inn i klubbens regelverk når det gjelder hvordan utøvere skal opptre på reise i regi av klubben, og bidra til at utøverne følger regelverket.