Reise i regi av klubben, dekning og ansvar

 

På alle reiser i regi av klubben skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiseleder får oppdraget av hovedtrener, eller den hovedtrener gir myndighet til dette.

Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av en trener,  eller annen klubben utpeker dersom reisen innebærer overnatting. Det skal være minst en reiseleder i tillegg til trener hvis man reiser med barn under 10 år.

Det skal innhentes politiattest for trenere/reiseledere som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av klubben.

Reise og opphold dekkes 100% for trenere/reiseledere som er utpekt av klubben. Andre foresatte må dekke alle utgifter selv.