Startkontingenter – deltakeravgifter

 

Deltakelse i konkurranser krever startkontingent. I stup er det slik at startkontingenten påløper for hver konkurranse.

Kristiansand stupeklubb dekker startkontingenten og linsens/utvidet lisens for utøvere som er tatt ut for å delta i konkurranser.

Normalt kreves det at stupere som skal delta på vegne av klubben har fullt program i sin klasse, og i tillegg er tatt ut i samråd med hovedtrener.

Styret kan i samråd med hovedtrener gjøre unntak fra denne regelen dersom arrangementet har vesentlig betydning enten sosialt eller treningsmessig. Graz vil være et typisk eksempel på samlinger/konkurranse av vesentlig sosial og treningsmessig karakter.

Utøvere dekker alle kostnader utover startkontingenten med mindre annet er godkjent av styret.

Utøvere som har oppnådd klubbkrav i løpet av det siste året, vil få dekket inntil 50% av kostnadene til stevner som er planlagt i henhold til hovedtreners ønsker fra terminlisten og godkjent i forkant av styret.

Terminliste med hovedtreners ønsker og prioriteringer legges fram for styret så snart de foreligger.

Andre trenere bringer sine ønsker inn for hovedtrener som normalt tar detter videre til styret.

 

Utøvere som har nærstående mulighet til å oppnå landslagskrav eller kvalifisering til EM,VM eller OL, vil likevel kunne få dekket reise og opphold med inntil 50% selv om stevnet ikke opprinnelig er godkjent av styret dersom hovedtrener tilrår dette. Saken avgjøres i såfall av stryret i forkant.

 

Klubben dekker alle utgifter i forbindelse med deltakelse i Landsfinalen, NM, Nordisk osv, forutsatt at utøver er kvalifisert. Likeledes dekker klubben utgifter i forbindelse med landslagssamlinger.

 

Når det gjelder klubbkrav fastsettes de årlig av hovedtrener når Stuputvalget i Norges Svømmeforbund kvalifiseringskrav foreligger.