Treningsavgifter

 

Treningsavgift betales hvert halvår. Den dekker all stuptrening i vårt permanente anlegg, Aquarama, samt tørr- styrketrening samme sted. Medlemmer av styret og trenere får dekket treningsavgift for ett barn i året gjeldende fra høsten 2015.

All annen trening dekkes av utøver. For utøvere som har oppnådd klubbkrav, kan det gis noe støtte, maksimalt 50% til styrketrening og lignende som må foregå andre steder. Alle treningsopplegg som vil medføre ekstra kostnader for klubben skal først godkjennes av hovedtrener før det legges fram for styret som tar endelig avgjørelse. 

Treningsleirer eller treningsopphold som ikke skjer i forbindelse med konkurranse dekkes ikke av klubben. I helt spesielle tilfeller kan styret vedta å dekke deler av treningsopphold, maksimalt 50%, for en eller flere utøvere. Slike treningsleirer eller treningsopphold skal først godkjennes av hovedtrener som deretter legger saken frem for styret.

Treningsleirer eller andre opplegg som er gjennomført uten godkjennelse fra styret i forkant, vil ikke bli dekket av klubben.

Uoppgjorte egenandeler eller skyldig treningsavgift utelukker utøver fra all deltakelse i kommende konkurranser, treningsleirer eller samlinger inntil gjeld er betalt. Det er fullt mulig å inngå nedbetalingsavtaler med klubben, som dermed ikke utelukker utøver. Nedbetalingsplan skal godkjennes av styret.