Ofte stilte spørsmål

Hvem kan melde seg på stupekurs?
I Kristiansand stupeklubb er vi først og fremst opptatt av ditt barns sikkerhet. Derfor er det en forutsetning at barnet ditt kan svømme før det får begynne på stupekurs hos oss.
Her er det ingen unntak, og svømmedyktigheten vil bli testet på første kursdag.

Hvor gammelt må barnet være?
Vi har ingen nedre aldersgrense, forutsatt at barnet er svømmedyktig. Svømmetakene trenger ikke være perfekte, men må fungere!

Hva lærer barnet i løpet av et kurs?
Det vil være svært individuelt. Vårt mål er at alle skal lære seg de helt grunnleggende tingene som er forutsetningen for å gjennomføre et vellykket stup. Noen tar det fort, andre bruker litt lengere tid. Men, mestringsfølelsen får de uansett, og de aller fleste vil kunne lære seg noen flotte stup i løpet av et kurs.
Les mer om Stupskolen nivå 1

Hvordan fungere en time på stupekurset?

Barna møter ferdig skiftet men ikke dusjet oppe på mezzaninen, senest på tidspunktet kurset starter. De første 15 minuttene brukes til oppvarming på land. Dette både for at alle muskler skal være varme før man går i vannet for å unngå skader, vi legger inn litt styrke og spenst øvelser, men også fordi dette er en normal rutine hvis de ønsker å gjøre stuping til sin idrett. Etter ca 15 minutter på land, går barna i dusjen, så er de klare for bassenget. Vi starter alltid med enkle grunnleggende øvelser, så utvides dette etter hvert som timen går, og som regel blir det lagt inn noen minuttet til fri lek i idrettsbassenget helt til slutt. Nok en gang, det er ikke tillatt å oppholde seg i noen av de andre bassengene, da må det løses egen billett i Aquarama.

 

Kan foreldre/foresatte være med på treningen?
I utgangspunktet ønsker vi ikke det.  Vår erfaring er at barna er mest konsentrerte og lærer mest når forelderene ikke er til stede. Og i vår idrett er konsentrasjon og fokus svært viktig for å lykkes.

Likevel har vi forståelse for at mange ønsker å se sine håpefulle i aksjon, så derfor har vi gjort det slik at de som ønsker å overvære treningen må møte i resepsjonen senest 15 minutter før treningen starter. Der blir man møtt av en representant for stupeklubben og fulgt inn på tribunen i samlet flokk uten at man trenger å betale inngangspenger  Personalet i Aquarama har ikke ansvar for å slippe noen inn gratis uten avtale med klubben, og har heller ikke kapasitet til å følge folk ut og inn. Så er man for sent ute, da er det for sent.

Er man med inn, er det heller ikke ønskelig at man tar kontakt med barnet mens det stuper.

Foreldre får ikke under noen omstendigheter oppholde seg ved bassengkant eller involvere seg i selve treningen.

Våre trenere og ledere er godt kvalifisert til å ta seg av det som måtte dukke opp, enten det er glede eller tårer.

Er det noe man ønsker å ta opp med treneren, skal det skje før eller etter trening, aldri under.

Er stuping farlig?
Nei, det kan føles farlig, men er det absolutt ikke. Det er svært få skader innen idretten.
Men, barnet kan slå seg, få noen blåmerker og felle noen tårer. Det er jo ikke spesielt farlig.
Vi gir heller ikke barnet oppgaver det ikke er klar til å mestre, og det er treneren som bestemmer når barnet skal forsøke seg på de ulike stupene ut fra forutsetningene. Barna er forskjellige, og vil mestre på ulike tidspunkt.Treneren vil vurdere dem individuelt, og barnets sikkerhet er her et nøkkelord.

Hvordan dømmes stup?
Vanligvis i Norge, består et dommerpanel av fem dommere.
Hver dommer gir en karakter fra 0 til 10, hvor 10 er høyest.
Øverste og nederste karakter strykes, de tre i midten summeres.
Hvert stup har en vanskelighetsgrad (vg) som summen fra dommerne multipliseres med.
Resultatet blir dette enkeltstupets poengsum.
Vg er satt ut i fra stupgruppe, antall volter, skruer, posisjon og høyden det utføres fra.
Dommerne skal ikke ta hensyn til stupets vanskelighetsgrad når de gir karakter.

Eks.:
401c på 3m – innoverstup i kroppering
Vg 1,4
Dommerne gir: 4,5 5 5,5 5 5
Følgende strykes: 4,5 5,5
Sum tre dommere: 5+5+5=15
15×1,4=21,0 Stuperen får for stupet 401c poengsummen 21,0
Når stuperen har gjort alle stupene sine, summeres poengene for samtlige stup.
Den stuperen med høyest poengsum har vunnet.