Styret i KSTK

Leder: Arne Tellefsen. Mobil: 92 65 12 48
Nestleder: Leif Jacobsen. Mobil: 90 51 33 03

Øvrige styremedlemmer:

  • Bente Breidalen Jørgensen
  • Lars Reme
  • Linda Bye Ose
  • Christina Rike
  • Egil Sandve
  • Lars Helge Rasch (vara)